• Projenizi Öne Çıkartmak veya yayınlatmak için

Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

1.1. İşbu üyelik sözleşmesi (“Üyelik Sözleşmesi”) merkezi 29 Ekim Cd. İstanbul Vizyon Park 2 Plaza B-1 Blok Kat: 9 No: 87 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL adresinde mukim YB REKLAM VE HALKLA İLİŞKİLER İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ. (“Şirket”) ile Üye (“Üye”) arasında, Üye’nin Şirket’in Sitesi’nde sunduğu Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir. www.guncelprojebilgileri.com isimli internet sitesi, Şirket tarafından yönetilmektedir.

 

1.2. Üyeler, Sözleşme’nin onaylanmasıyla taraf olacaklarını ve işbu Sözleşme’ye uygun davranmakla yükümlü olduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.


1.3. Şirket ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde münferiden “Taraf” ve müştereken “Taraflar” olarak anılacaklardır.

2. TANIMLAR

Site: Mülkiyeti Şirket’e ait olan ve Şirket’in işbu Sözleşme ile belirlenen Hizmetler’i üzerinde sunmakta olduğu “http://www.guncelprojebilgileri.com” alan adına sahip internet sitesini, mobil uygulamalarını ve mobil siteyi ifade eder.

 

Sözleşme: İşbu Üyelik Sözleşmesi’ni ifade eder.

 

Proje: Satıcılar tarafından Site’de yayınlanan, projelere ilişkin detayların görüntülenebildiği içerikleri ifade eder.

 

Çerez (Cookie) Politikası: Site’nin fonksiyonel işlerliğini sağlamak, Üyeler’in hizmetten yararlanmasını iyileştirmek ve Üyeler’in Site’yi ziyaretlerine ilişkin bilgiler doğrultusunda tercih ve beğenilerine uygun içerik sunmak amacıyla kullanılan çerezler hakkında bilgilendirme içeren ve Site üzerinden (……………………………………) linki ile erişilebilecek olan metni ifade eder.

 

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası: Üyeler’in Site üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, Şirket tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere Şirket’in kişisel verilere ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve Site üzerinden (………………………..) linki ile erişilebilecek olan metni ifade eder.


Hesabım Sayfası: Üye’nin Site’de yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel verilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye’ye özel sayfayı ifade eder.

 

Üye: Şirket ile yaptığı işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında Site’ye üye olan ve Site’de sunulan hizmetlerden Bireysel veya Kurumsal sıfatıyla faydalanmak üzere işbu Sözleşme’yi akdeden tarafı ifade eder.

 

Kurumsal Üye: Projelerin üreticisi ve satıcısı konumunda olan firmaları ifade eder.

 

Bireysel Üye: Projelere mesaj gönderip aramaları kaydedebilen, siteyi etkin kullanmak ve proje bilgilerini detaylı öğrenmek isteyen kişileri ifade eder.

 

Hizmet: Üyeler’in ve Ziyaretçiler’in işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Şirket ya da Şirket’in belirlediği iş ortağı tarafından sunulan hizmet ve uygulamaları ifade eder.


Ziyaretçi: Site’yi Üye olmadan kullanan ve Hizmetler’den faydalanan gerçek kişi yahut tüzel kişiyi ifade eder.

3. ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’NİN KAPSAM VE AMACI

3.1. Şirket, Site’yi işletmekte olup, aracı hizmet sağlayıcıdır.


3.2. Üyelik Sözleşmesi uyarınca Üye, Site’ye üye olmak, Hizmetler’den faydalanmak ve bu platformdan yararlanmak istemektedir.

 

3.3. İşbu Sözleşme’nin konusu; Üyeler’in Site’de sunulan hizmetlerden yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır.


3.4. Üyelik Sözleşmesi’nin amacını, Üyeler’e ilanlar arasından aradıkları özelliklere uygun olabilecek ilanlara ilişkin bilgilendirmelerin yapılmasının sağlanmasını, Proje sahibi satıcıların satışa çıkaracakları Projeleriyle ilgili bilgiler yayınlayabilmesini, Kurumsal Üyelerin potansiyel alıcılarla buluşabilmesini, karşılıklı iletişim imkânları sunulabilmesini ve bu kapsamda çeşitli katma değerli hizmetlerin sunulabilmesini sağlamak oluşturmaktadır. Üyelik Sözleşmesi’nin Üye tarafından kabulü ile Üye, Site’de yer alan ve yer alacak olan Hizmetler’e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve Üyeler’e yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt eder.


3.4. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi, yalnızca Taraflar arasında olup Site’de yer alan ve yer alacak olan Hizmetler’e yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır.

4. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üyelik Sözleşmesi’nin onaylanması ve üyelik sayfasında talep edilen bilgilerin doğru ve güncel bilgilerle doldurulması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Şirket, gerekli gördüğü takdirde 65 (altmış beş) yaşını geçmiş Üye’den gerek üyelik başında gerek üyelik devam ederken herhangi bir zamanda sağlık raporu talep edebilecek olup ilgili Üye’nin üyeliği, işbu raporun Şirket’e ibrazına kadar Şirket tarafından askıya alınabilecektir. Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur. Üye, Site’ye sosyal medya hesabı aracılığıyla girmesi halinde Şirket’e işbu Sözleşme’ye konu hizmetler çerçevesinde sosyal medya hesabına erişim için gerekli yetki ve izinleri verdiğini kabul eder. Üye, sosyal medya hesabı üzerinden veya Şirket tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gerçekleştirilebilen üyelik kaydına ilaveten e-posta adresi ve cep telefonu numarası ile de Site’ye üye olabilir.


4.2. Üye, Site üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerine, Site’de belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ve beyan eder. Üye’nin Site dahilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.


4.3. Şirket, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye’nin kendisinde bulunan bilgilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerekli olduğu takdirde Üye’yi önceden bilgilendirmek suretiyle ve her durumda veri aktarım kurallarına tabi olarak söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.


4.4. Üye’nin Hesabım Sayfası’na erişmek ve Site üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu zararlardan Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

4.5. Şirket, tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Üye başvurularını reddedebilir veya Üye başvurusunun kabul edilmesini ek şartlara bağlayabilir. Şirket tarafından Üye’nin başvurusunun kabul edilmesi veya reddedilmemesi, Şirket’in Üye’yi yahut Üye tarafından sunulan bilgileri onayladığı şeklinde yorumlanamaz.

 

4.6. Üye, oluşturulmuş hesaplarını, kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. Üye tarafından tek bir hesap açılabilecek olup Üye’nin aynı ad veya başka adlar altında birden fazla hesap açması halinde Üye’nin hesaplarının tamamı veya bir kısmı tüm içeriği ile birlikte Şirket tarafından silinebilecektir. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemez.

 

4.7. Üye, Site kapsamında yaptığı aramaları ve ilanları kaydedebilecek ve takip edebilecek, Site’de yer alan içerikler ile ilgili güncel bilgi gönderimlerini alabilecek, Şirket aracılığı ile Projelere soru ve bilgi taleplerini yöneltebilecek, Kurumsal Üyeler bu kapsamda Üyeler’e geri dönüş yapabilecek ve Şirket’in imkân tanıdığı sair işlemleri gerçekleştirebilecektir. Site üzerinden sunulan “Takip” ve “Alarm” hizmetlerinden faydalanan Üyeler’e, ilgili arama ve ilanlara ilişkin SMS, e-posta veya Site üzerinden bildirimler iletilebilecektir. İşbu arama ve ilanlara ilişkin SMS, e-posta gönderilmesi veya Site üzerinden iletilen bildirimler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unda belirtilen şartlara uygun olarak yapılacak olup detaylı bilgi aydınlatma metni çerçevesinde düzenlenmiştir.

4.8. Kurumsal Üyeler arama ilanı oluşturabilme ve bunun gibi özellikleri aktif edebilmek için ilgili ödeme sonrası taraflarına gönderilen onay ile birlikte bu hizmetlerden faydalanabileceklerdir. Kurumsal Üye tarafından ödenmesi gereken bedel ödenmeden, ilan oluşturabilme ve diğer özelliklerin hiçbirisinden yararlandırılmayacaktır. Ödemenin yapılmaması durumunda Şirket, hiçbir sebep göstermeksizin Kurumsal Üye’nin üyeliğini sonlandırma hakkına sahiptir. Bireysel Üyelerin ücret ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

4.9. Şirket, dilediği zaman Site üzerinden Üyeler’e yönelik çeşitli kampanya ve benzeri uygulamalar düzenleyebilir. Bu uygulamalar dâhilinde site üzerinden sunulacak hizmetlerin ücretlerinde indirim yapılması, hizmetlerin ücretsiz sağlanması veya benzeri kazandırmalar yapılabilecek olup her bir uygulamaya ilişkin koşullar Site üzerinden yayınlanacaktır. Üye, bu tip uygulamalar ve bunlardan faydalandırmanın Şirket’in münhasır takdirinde olduğunu ve bu tip uygulamaların yapılmasının Şirket adına bir taahhüt anlamına gelmediğini, Şirket’in her zaman bu kapsamdaki kazanımları geri alabileceğini kabul eder. İşbu kampanya ve benzeri uygulamaları, Şirket, hiçbir sebep göstermeksizin istediği anda sonlandırma hakkını haizdir. Bu kampanya ve benzeri uygulamaların sonlandırılması nedeniyle Taraflar, zarara uğradıkları iddiasıyla Şirket’ten hiçbir bedel talep etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu kampanya ve benzeri uygulamaların sonlandırılması nedeniyle Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.10. Üye, hesabında yer alan veya Site’ye kendisi tarafından yüklenen bilgi ve içeriklerin tam, doğru, eksiksiz ve hukuka uygun olduğunu, yanıltıcı olmadığını, Site dâhilinde diğer taraflarla gerçekleştirdiği iletişimlerin ve Site’de paylaştığı yorumların karalama, kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, iftira, tehdit veya taciz gibi hukuka veya ahlaka aykırı nitelik taşımadığını, bu içeriklerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet hakları ve kişilik hakları da dahil olmak üzere herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Üye tarafından Site’de paylaşılan ve işbu Sözleşme ile Site’de yer alan diğer koşul ve şartlara aykırı içerikler Üye’ye haber verilmeksizin Site’den kaldırılabilecek olup bu tür içerikler nedeniyle Üye’nin Site’den faydalanma imkânı kısmen veya tamamen askıya alınabilecek ve Üye’nin üyeliği sonlandırılabilecektir. Kurumsal Üyelerin üyelikleri, Sözleşme koşullarına aykırı davranışları dolayısıyla askıya alınmış veya sonlandırılmışsa, ödemiş oldukları ücretlerin iadesini talep etme hakları bulunmamaktadır. Ancak Şirket’in ödenmemiş ücretleri talep etme hakkı saklıdır.

4.11. Şirket’in sunduğu hizmetlerden yararlananlar, Site’yi kullananlar ve Ziyaretçiler, Site üzerinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Üye, Şirket’in ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, mal varlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu paragraf içerisinde belirtilen içerikleri Site’ye yüklemeyeceğini; gerek bu eylemlerle gerekse de başka yollarla Şirket ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üye’nin işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği Site üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Şirket doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4.12. Şirket, Site’de yer alan İlanlar ve Site arayüzü ile ilgili olarak Üyeler’in sadece ilgili İlanlar’ın içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve Site arayüzünü kullanmasına izin vermektedir. Üye tarafından işbu Sözleşme kapsamı dışında bir amaçla veritabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, Site’deki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere bu türden hiçbir fiilin işlenmesine Şirket tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Site veritabanı ve bu veritabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen Şirket’in yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılamaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz. Site veritabanının işbu paragrafta izin verilen kapsam dışında kullanılması hukuka aykırı olup Şirket’in ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.13. Üye, Site’de gerçekleştireceği tüm işlemlerde Site’de yayınlanacak koşullara, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uymak zorundadır. İşbu Sözleşme’nin 4.14. maddesinde sayılan kullanımlarda Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye, işbu kanuna, ahlaka, dürüstlük kurallarına ve hukuka aykırı kullanımlardan dolayı bizzat sorumlu olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.14. Üye, Site’yi aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır:
4.14.1. Websitesi’nin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, amacıyla kullanılması;

4.14.2. Herhangi bir yöntem ile Site’nin işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunulması;

4.14.3. Site’ye virüs, casus yazılım, kötü niyetli yazılım, truva atı, vs. zararlı materyalleri içerikler yüklenmesi;

4.14.4. Site’nin veri madenciliği gibi amaçlarla kullanılması;

 

4.14.5. Site’nin tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Site’den faydalanmanın ötesinde kullanılması;

4.14.6. Site dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması;

4.14.7. Üyelerin, Site’nin güvenliğini tehdit edebilecek, Site’ye ait yazılımların çalışmasını veya diğer Üyeler’in Site’den faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, Site’ye bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Site’de yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması;

4.14.8. Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Site, Şirket ve diğer Üyeler’e zarar verebilecek eylemlerde bulunulması;

4.14.9. Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, Şirket sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması;

4.14.10. Websitesi’nin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;

4.14.11. Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi’ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye’nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;


4.14.12. Yorum ve puanlama sistemlerinin; Site’deki yorumları Site dışında yayınlamak gibi Site dışı amaçlar için veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;


4.14.13. Virüs veya Site’ye, Site’nin veri tabanına, Site üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;


4.14.15. Üyeler hakkında elektronik posta adresleri de dâhil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması veya 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca ihlal teşkil edecek diğer uygulamalarda bulunulması;


4.14.16. Site tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, Şirket’in önceden yazılı izni alınmaksızın Site üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi “screen scraping” yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Site’de yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması;


4.14.17. Hizmetler’in, Site’de sunulan kampanya ve avantajların kötü niyetle ve haksız fayda sağlanması amacına yönelik kullanılması, kampanya koşullarının kötü niyetle ihlal edilmesi.


4.15. Üye, Site’de yaptığı işlemleri Site’ye teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Site’ye sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Hesap Sayfası’na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

 

4.16. Site’nin kullanımından kaynaklanan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Üye’ye aittir. Şirket, Üye’nin Site üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek olan talepler değerlendirilerek Üye’nin Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı Şirket’in uğrayacağı tüm zararlar Üye’ye rücu edilecektir. Üyelerin Site üzerinde paylaştığı hiçbir ilandan, yorumdan vb. Şirket sorumlu tutulamaz. Paylaşılan ilan ve yorumlar vb. tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Bu ve benzeri durumlardan kaynaklanacak her türlü zarardan bizzat sorumlu olduğunu ilgili fiili gerçekleştiren Üye peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.17. Üye Site’de yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikleri uygulamak için Site’ye erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder. Erişimin geçici olarak engellenmesi, hizmetin ayıplı ifa edildiği olarak yorumlanamaz. İşbu erişememe durumunun bir süresi bulunmamaktadır. Makul süreyle erişimin engellenmesi mümkündür ve bu nedenle zarara uğranıldığı vb. iddialarla Şirket’ten talepte bulunulamaz.

4.18. Üye tarafından herhangi bir şekilde Şirket’e iş modeli, ilan, Proje vs. önerisi yapılması veya öneri niteliğinde kabul edilebilecek bilgilendirme, iletişim vs. gerçekleştirilmesi halinde, bunlar üzerindeki her türlü hak Şirket’e ait olacak olup Üye bunların kısmen veya tamamen hayata geçirilmesi halinde veya hayata geçirilmemesi ile ilgili olarak Şirket’ten herhangi bir hak, menfaat, ücret vs. talebinde bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. KURUMSAL ÜYE HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Kurumsal Üye, üyelik tesisi veya ilan verilmesi sırasında Proje’ye ilişkin olarak her türlü bilgi ve belgenin kendisinden talep edilebileceğini, bu bilgi ve belgeleri Şirket’e sağlamakla yükümlü olacağını ve sağlamaması halinde Proje ilanının yayınlamasının Şirket’in takdirinde olduğunu kabul eder. Şirket, söz konusu bilgi ve belgeleri (görseller dahil olmak üzere) Site üzerinden yayınlama ve buna ek olarak reklam ve sair pazarlama materyallerinde kullanma hakkına sahiptir. Şirket’in işbu bilgi ve belgeleri kullanması nedeniyle Kurumsal Üye tarafından fikri mülkiyet hakkı vb. nedenler ileri sürülerek hiçbir talepte bulunulamaz.

5.2. İşbu Sözleşme’ye aykırılık içerdiği tespit veya ihbar edilen ilanlar herhangi bir bildirim olmaksızın yayından kaldırılabilecek veya yayına alınması reddedilebilecektir. Bu konuda Şirket’in takdir yetkisi bulunmaktadır. Üye’nin itiraz hakkı bulunmaktadır. Ancak Şirket, işbu itirazları hiçbir sebep göstermeden reddetme hakkına sahiptir.

6. ŞİRKET’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. Şirket’in herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları ile Site üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Site’yi yeniden organize etme, konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı bulunmaktadır. Şirket tarafından Sözleşme, Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikası ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Site’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup Site’nin kullanılması ile Üye güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Üye bizzat sorumlu olacaktır.

6.2. Site’de bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı Şirket’e aittir. Üyelerin bunlar üzerinde hak iddia etmesi mümkün değildir.

6.3. Üye tarafından Site’ye sağlanan bilgi ve içeriklere ilişkin düzenlemeler Gizlilik Politikası kapsamında düzenlenmekte olup Şirket Üye bilgilerini işbu Sözleşme ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsam dışında kullanamaz ve üçüncü kişilere açıklayamaz. Üye, kişisel veriler dahil her türlü bilgilerinin, hizmetin sağlanması için gerekli olması halinde ve yalnız bu kapsamda kullanılması kaydı ile ve aydınlatma metnindeki esaslar çerçevesinde Şirket’in alt yüklenici veya hizmet sağlayıcıları ile paylaşılabileceğini kabul eder. Site’de toplanan bilgiler, Şirket tarafından işbu Sözleşme ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaç ve faaliyetlerin yerine getirilmesi için yeterli sürede saklanacak ve bu bilgilere yetkili kişiler tarafından erişim sağlanabilecektir. Şirket, ayrıca Üye tarafından sunulan bilgileri 6698 sayılı Kanun’a ve aydınlatma metnine uygun olarak kullanıcı profili oluşturma, istatistiksel çalışmalar yapma ve ayrıca onay alınmış olması halinde kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir. Üye ayrıca geçmiş satışlara ilişkin teklif ve sair bilgilerin Üye ismi gösterilmeksizin Site üzerinden yayımlanabileceğini kabul eder.

6.4. Şirket, Üye bilgilerinin kaybı, değişimi, kötüye kullanılması ile bu bilgilere yetkisiz erişimi engellemek için gerekli önlemleri en üst düzeyde ve son teknoloji ile almaktadır. Ancak bu husus, Şirket’in bilgi güvenliği ile ilgili olarak herhangi bir taahhüdü bulunduğu şeklinde yorumlanmayacaktır. Site’nin kullanımına ilişkin her türlü risk, Üyeler’e aittir. Site’nin hacklenmesi yoluyla bilgilere erişim sağlanması dolayısıyla Üyeler’in Şirket’ten tazminat dahil olmak üzere hiçbir talepte bulunma hakkı yoktur. İşbu riski Üyeler peşinen kabul ettikleri için uğradıkları her türlü zarara da bizzat katlanmak mecburiyetindedirler.

6.5. İlanlarda yer alan bilgiler Proje ile ilgili temel özelliklerin tanıtımına yönelik olup yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir taahhüt içermemektedir. Gayrimenkulün mevcut hukuki ve fiili durumu (elektrik, su, doğalgaz abonelik durumu, aidat ve prim ödemeleri, lojman olarak tahsis, kiracı, işgal, hasar, tapu kaydı, hisse, alan (m²), imar durumu, iskan, sit, vefa hakkı, şüf’a hakkı, bilumum şerhler vb. durumlar) ile önceden görülüp, ilgili belediye, tapu dairesi vb. ilgili resmi kurumlarda gerekli araştırmaların yapılması Üyelerin sorumluluğundadır. Üyeler bu kapsamda bir eksiklik, ayıp, hasar, farklılık ve sair nedenli itiraz, dava ve talepte bulunmayacağını, işbu kapsamda her türlü talep ve itiraz haklarından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt ederler. İşbu zararlardan dolayı Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Zararların tamamına Üyelerin şahsen katlanmak mecburiyetleri bulunmaktadır.

7. HİZMET BEDELİ VE ÖDENMESİ

Kurumsal Üyelere ait Hizmet Bedelinin ödenmesi kapsamında Üyeler tarafından sağlanan kredi kartı bilgileri Şirket nezdinde saklanmamaktadır. Üyeler’in Site üzerinden gerçekleştirdiği ödeme işlemlerinde kullandığı kredi kartı ve ödeme bilgileri Şirket’in bu hususta hizmet aldığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından ödeme hizmetleri sağlamak üzere yetkilendirilmiş bulunan üçüncü kişi firmalarca işlenecek olup ilgili Üye bu hususa peşinen muvafakat etmektedir. Bu kapsamda Üye, kredi kartı ve ödeme bilgilerinin saklanması, kullanılması ve yetkisiz kullanımı da dahil her türlü talep ve şikayetlerini doğrudan ilgili üçüncü kişi kuruluşa bildirmekle yükümlüdür. Üye, bahsi geçen talep ve şikâyetlere ilişkin olarak Şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

8. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

8.1. Şirket, Site’ye girilmesi, Site’nin ya da Site’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle ağır kusuru dışında doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Şirket; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Site’ye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da Site’nin kullanılması ile Şirket’in kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme masrafları ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından Şirket’in beri kılındığı peşinen kabul edilmektedir.

8.2. Üye, Site’de paylaştığı her türlü bilgi ve içerikten münhasıran sorumlu olup, bu bilgilere ilişkin olarak ortaya çıkan her türlü talep ve zarar Üye’ye iletilecek ve rücu edilecektir. Üye, Şirket’in Satıcılar tarafından sağlanan ilan ve diğer içerikler de dâhil olmak üzere Site üzerinden paylaşılan hiçbir bilginin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bunların paylaşılmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu içerik ve bilgiler sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı Şirket’in sorumluluğu bulunmadığını peşinen kabul ve beyan eder.

8.3. Üye, Site üzerinden Şirket’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmeti veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

8.4. Şirket, Site’de yer alan İlanlar bakımından 5651 sayılı İnternet Ortamında yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun çerçevesinde tanımlandığı şekli ile “yer sağlayıcı” sıfatına sahip olup Üye bu kapsamda Şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

8.5. Üye, Site ve Site üzerinden sunulan içerik ve hizmetlere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Site’nin işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

8.6. Üye, Şirket’in Site’ye virüs, solucan (worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya Site’den yahut Site’ye bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini bildiğini kabul etmektedir.

9. SÖZLEŞME’NİN ASKIYA ALINMASI VE FESHİ

9.1. Şirket, Üye’nin işbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir maddesini ihlal ettiğini tespit etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması halinde üyeliği askıya alma, sonlandırma, dava ve takip haklarına sahiptir. Şirket dilediği zamanda Site’yi ve/veya işbu Sözleşme’yi süreli veya süresiz olarak askıya alabilecek, sona erdirebilecektir.

9.2. Şirket; işbu Sözleşme ve Site’de belirtilen kural ve koşullar ile hukuka aykırılık, Üye başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, Üye başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması, Üye hakkında şikayetler veya olumsuz yorumlar alınması ve bu durumun Şirket tarafından risk olarak değerlendirilmesi, Üye’nin faaliyetlerinin ya da varsa Site’ye dahil ettiği herhangi bir içeriğin hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu Sözleşme’yi feshederek Üye statüsüne son verebilir, Üye’nin üyelik statüsünü askıya alabilir.

9.3. Şirket, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak ve herhangi bir tazminat ödemeksizin her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde Üyeler, fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları tamamen ifa etmek zorundadır.

 

9.4. Üye, üyelik statüsünün bu bölümde belirtilen şekilde sona erdirilmesi durumunda kendisine ait Site’de yer alan tüm içeriklerin Şirket tarafından silinebileceğini kabul eder.

10. GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

10.1. Şirket, Üye’nin Site’de sunulan Hizmetler’den yararlanabilmek için Site üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Şirket, bu kapsamda Üye’nin sağladığı kişisel verileri Site’de yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na ve Çerez (Cookie) Politikası’na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Üye, kişisel verilerinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarıyla ilgili olarak daha fazla bilgi edinmek için Site’de yer alan KVKK Aydınlatma Metni’ni her zaman inceleyebileceğini ve burada belirtilen şekilde ……………… adresine elektronik posta göndererek ya da Site’de yer alan Başvuru Formu’nda belirtilen diğer yöntemlerle kullanabileceğini anlamaktadır.


10.2. Üye tarafından Site’de Üyelik oluşturmak veya Site’den faydalanmak amacıyla paylaşılan kişisel veriler; Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Site’nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye veya Ziyaretçi’ye çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sipariş teslimatlarının yapılması, müşteri hizmetleri ve şikayet takibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla Doğuş ya da iş ortakları tarafından Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na ve Çerez (Cookie) Politikası’na uygun olarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Ayrıca, bu kişisel veriler Üye’ye özel avantajların sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzeri faaliyetlerin yapılabilmesine yönelik olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki ve ilgili diğer mevzuattan doğan yükümlülükleri yerine getirilmesi şartıyla Üye ile iletişime geçilmesi amacıyla iştirakleriyle paylaşılacaktır.

 

11. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

………………… markası ve logosu, ……………… mobil uygulamasının ve Site’nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Şirket tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı Şirket’in mülkiyetindedir. Üye, Şirket’in veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını Şirket’in izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, …………. mobil uygulamasının veya Site’nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda Şirket’in izni olmaksızın kullanamaz. Üye’nin, üçüncü kişilerin veya Şirket’in fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, Şirket’in ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

 

12. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve Site’de yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Çerez (Cookie) Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Site’de ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, Site’de ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

13. MÜCBİR SEBEP

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Şirket’in kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (“Mücbir Sebep”) Şirket’in işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Şirket, ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez. Kurumsal Üyelerin mücbir sebep nedeniyle ödeme gerçekleştirmemeleri durumunda 1 ay (bir ay) içinde Şirket, Sözleşme’yi feshedebilecektir.

14. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

15. MUHTELİF HÜKÜMLER

15.1. Delil sözleşmesi. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda Şirket’in resmi defter ve ticari kayıtları ile Şirket’in veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin, elektronik yazışmaların ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.


15.2. Bildirim. Şirket, Üye ile Üye’nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.


15.3. Üyelik Sözleşmesi’nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği. İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.


15.4. Tadil ve Feragat. Taraflar’dan birinin Üyelik Sözleşmesi’nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

 

15 (on beş) maddeden ibaret işbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.