• Projenizi Öne Çıkartmak veya yayınlatmak için

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

UYARI           : İlgili yasa gereği lütfen aşağıdaki sözleşme metnimizi 12 punto ve koyu fontta çıktı alarak okuyunuz. Ayrıca; internet sitemize üye olan ve hizmet alan her müşteri, tarafımızdan düzenlenmiş olan aşağıdaki satış sözleşmemizin tüm maddelerini başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır.

MADDE 1- TARAFLAR

1.1 – HİZMET VEREN BİLGİLERİ

Unvan             : YB REKLAM VE HALKLA İLİŞKİLER İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ. 

Adres              : 29 Ekim Cd. İstanbul Vizyon Park 2 Plaza B-1 Blok Kat:9 No: 87 Yenibosna - Bahçelievler / İstanbul

Telefon           : 0 212 454 42 00

E-posta           : editor@emlaktasondakika.com

1.2 – HİZMET ALAN BİLGİLERİ

Müşterinin siteye üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır. Hizmet Veren, yanlış bilgi giren üyenin sorumluluğunu kabul etmez.

HİZMET ALAN

Adı-soyadı/Unvanı     :

Adresi                         :

Telefon                       :

E-posta                       :

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, Hizmet Veren tarafından Hizmet Alan’a www.guncelprojebilgileri.com alan adlı internet sitesi (“Site”) üzerinden sağlanmakta olan, sözleşmenin üçüncü maddesinde özellikleri ve fiyatı belirtilen hizmete ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşme Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir, işbu sözleşmenin tarafları sözleşmeyle birlikte Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

MADDE 3- HİZMET BİLGİLERİ

3.1. Hizmetin; Türü, Bedeli ve Ödeme Sekli, aşağıda belirtildiği gibidir.

3.2. Hizmet Türü: Kurumsal üyeler ile bireysel üyeler arasında gerçekleştirilebilecek iletişimi etkin kılabilmek adına, projenin öne çıkartılması, çeşitli eklentilerin satın alınması, kurumsal üyelerin bildirim gönderebilmeleri gibi detayları Site üzerinden yayınlanan içerikler ile belirlenen sisteme katılım imkânı ve buna ilişkin gerekli altyapının sağlanmasıdır.

3.3. Hizmet Açıklaması: Hizmet kapsamında, proje sahipleri çeşitli bildirim kayıtları oluşturabilmekte, bu kayıtlar için aynı kriterlerle bildirim almayı kabul eden üyelere ulaşabilmekte, projelerini öne çıkarma, iletişim kanalı ve telefon eklentilerini proje üzerine ekleme gibi kurumsal üyelerle, bireysel üyeleri bir araya getiren etkileşimli hizmetlerin satın alınması sağlanmaktadır.

Hizmet Bedeli/Fiyatı (KDV ve her türlü masraf dâhil) : []

Hizmete ilişkin Hizmet Alan Tarafından Karşılanacak Diğer Masraflar: [________]

Ödeme şekli: [            ]

Fatura Adresi: [              ]

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1. Hizmet Alan, Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu hizmetin özellikleri ve satışa ilişkin koşulları ile ilgili tüm bilgileri okuduğunu ve anladığını, bu hizmetin satın alınması için gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. İşbu sözleşme tarafları Hizmet Alan ile Hizmet Veren olup işbu sözleşmenin yerine getirilmesi ile ilgili tüm yükümlülük ve sorumluluklar Taraflara aittir.

4.3. İşbu sözleşme Hizmet Alan tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

4.4. Satın alınan hizmetin fiziksel bir teslimatı yoktur.

4.5. Hizmet Veren, sözleşme konusu hizmeti tam ve eksiksiz bir şekilde, işbu sözleşme ve Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen niteliklere uygun olarak gerçekleştirmekten sorumludur. Hizmet Alan, Üyelik Sözleşmesi’ndeki tüm koşullara uygun şekilde hizmeti alacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Hizmet Alan’ın Üyelik Sözleşmesi’ne aykırı hareket ettiği durumlarda Hizmet Veren, işbu Sözleşme ve Üyelik Sözleşmesi çerçevesinde tüm haklarını kullanma hakkını haizdir. Hizmet Veren’in, mücbir sebepler ve olağanüstü durumlar nedeni ile hizmeti geçici veya kalıcı olarak sunamamasından dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu durumlarda Hizmet Veren’in ifa ettiği hizmet, ayıplı olarak yorumlanamaz ve hiçbir talepte bulunulamaz.

4.6. Hizmet kapsamında Kurumsal Üye tarafından Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen şekilde sunulan kart bilgileri kullanılarak hizmet bedeline ilişkin provizyon alınacak ve kredi kartından tahsil edilecektir. Hizmet Bedeli ayrıca, Hizmet Veren hesabına EFT/havale yolu ile gönderimi yapılarak veya Hizmet Veren tarafından belirlenen diğer bir ödeme yöntemi vasıtasıyla da tahsil edilebilecektir. Provizyon alınması halinde ilgili hizmet sonrasında Üye’den hizmet bedeli tahsil edilecek, diğer yöntemlerle hizmet bedeli tahsil edilmiş ise bu bedel iade edilmeyecektir. Herhangi bir nedenle hizmet bedeline ilişkin provizyon alınamaz veya EFT/havale yapılamaz veya Hizmet Veren tarafından belirlenen diğer bir ödeme yöntemi gerçekleştirilemez, hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Hizmet Veren hizmeti ifa yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Hizmet Alan'a ait kredi kartının veya banka hesabının Hizmet Alan'ın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedeline ilişkin provizyon vermemesi veya EFT/havale yapmaması veya Hizmet Veren tarafından belirlenen diğer bir ödeme yöntemi vasıtasıyla işlem gerçekleştirmemesi halinde Hizmet Alan’ın ilgili hizmetlerden yararlanması mümkün olmayıp, hizmet bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşunca Hizmet Veren'e ödenmemesi halinde, Hizmet Veren’in ilgili ödeme yapılana kadar hizmeti veya Hizmet Alan’ın Site’deki üyeliğini askıya alma hakkı saklıdır. Hizmet Alan belirtilen şekilde provizyon alınamaması yahut kredi kartından bedelin tahsil edilememesi veya EFT/havale yolu ile gönderim yapılamaması veya Hizmet Veren tarafından belirlenen diğer bir ödeme yöntemi ile işlem gerçekleştirememesi sonucunda hizmetlerden faydalanamaması durumunda Hizmet Veren’den herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul eder.

4.7. Sözleşme konusu hizmete ilişkin ödemenin Hizmet Alan tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, Hizmet Alan ile kredi kartı sahibinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki risk, Hizmet Alan’a aittir. Hizmet Alan, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde Hizmet Veren’den hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.8. Hizmet Alan, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve Hizmet Alan arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9. Kart ile ödenen hizmet bedelinin iadesi durumunda Hizmet Veren, banka ile yapmış olduğu ayrı bir sözleşme gereği olarak Hizmet Alan’a nakit para ile ödeme yapamaz. Hizmet Veren bir iade söz konusu olduğunda ilgili tutarı bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan prosedür gereğince Hizmet Alan’a nakit olarak ödeme yapmayacaktır. Kredi kartına veya banka hesabına iadelerde ise Hizmet Veren’in, bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra banka tarafından karta veya hesaba iade gerçekleştirilecektir. EFT/havale yolu ile tahsil edilen tutarın iadesi için Hizmet Alan’ın işbu sözleşme ekinde yer alan örnek dilekçeyi iade hesap bilgilerinin yer alacağı şekilde doldurması gerekecektir. Hizmet alan, provizyon, kredi kartından tahsil, EFT/havale veya Hizmet Veren tarafından belirlenen diğer bir ödeme yöntemi vasıtasıyla gerçekleştirilen işlem iadesine ilişkin sürecin ilgili bankanın kural ve koşullarına tabi olacağını kabul eder.

4.10. Hizmet Alan ve Hizmet Veren işbu sözleşmenin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE- 5 CAYMA HAKKI:

5.1. Hizmet Alan, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında bir kişi olması halinde işbu sözleşmenin akdedilmesini takip eden on dört gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet Alan, bahsi geçen süre içerisinde cayma hakkını kullanmak istediğini, işbu sözleşme ekinde yer alan örnek cayma hakkı formunu doldurarak veya sair açık bir bildirimi ile işbu sözleşmede belirtilen iletişim yöntemlerinden herhangi biri ile Hizmet Veren’e bildirecektir. Hizmet Veren, ilgili bildirimin kendisine ulaşmasını takip eden on dört gün içerisinde kendisine yapılmış ödemeleri Hizmet Alan’a iade edecektir. Hizmet Veren’den bu süre içerisinde herhangi bir ödeme alınmamış ise, provizyon, kredi kartından tahsilat, EFT/havale yahut Hizmet Veren tarafından belirlenen diğer bir ödeme yöntemi vasıtasıyla gerçekleştirilen işlem iadesine ilişkin olarak ilgili bankanın süreçleri uygulanacaktır. EFT/havale yolu ile tahsil edilen tutarın iadesi için Hizmet Alan’ın işbu sözleşme ekinde yer alan örnek dilekçeyi iade hesap bilgilerinin yer alacağı şekilde doldurması gerekmektedir.

5.2. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında olmayan Hizmet Alanlar’ın işbu Sözleşme’de cayma süresi 7 gündür. Bu kişiler bakımından caymanın haklı bir nedene dayanması gerekmektedir. Haklı bir nedene dayanmayan Sözleşme’den cayma durumlarında Hizmet Veren’e ödenen bedeller, Hizmet Alan’a iade edilmeyecektir. Ayrıca işbu Sözleşme kapsamında ödenmesi gereken bedeller Hizmet Alan’da talep edilecektir.

5.3. Hizmet Alan; mevzuat uyarınca cayma hakkı süresi sona ermeden önce kendi onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkının kullanılamayacağını bilmektedir. Bu kapsamda Hizmet Alan’ın ek onayı gerekmeksizin hizmete başlanmış olacaktır. Yukarıda belirtilen 14 günlük cayma hakkı süresi içerisine hizmetlerden faydalanması halinde Hizmet Alan tarafından cayma hakkı kullanılamayacaktır. Bu hüküm cayma hakkı süresi 7 gün olan kişiler hakkında da uygulanır. Hizmet Alan, her halükarda hizmet alımına başladıktan sonra cayma hakkını kullanamayacağını kabul eder.

5.4. Hizmet Alan, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği cayma hakkına ilişkin bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığını kabul eder.

MADDE 6- SİTE GENEL HÜKÜMLER

6.1. Onsekiz yaşını doldurmamış olan küçükler Site’den hizmet satın alamaz. Bu kişiler ancak velileri aracılığı ile istediği hizmetleri alabilirler.

6.2. Hizmetlerimiz sadece internet yolu ile verilmektedir. Hizmet Veren, üyelerine haber vermeksizin Site trafiğini geçici bir süre veya tamamen durdurabilir. Bu durum ayıplı ifa olarak yorumlanamaz.

MADDE 7 – YETKİLİ MAHKEME VE HUKUK

7.1. Hizmet Alan’ın işbu sözleşmeden kaynaklanan edimlerini yerine getirmemesi durumunda borçlunun temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, Hizmet Alan’ın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 (yedi) günlük süre verecektir. Bu süre zarfında edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve Hizmet Veren’in edimin ifasını talep etmek suretiyle hizmetin yerine getirilmesini veya sözleşmenin feshini talep etmek hakkı bulunmaktadır.

7.2. Hizmet Alan’ın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında bir kişi olması halinde; her türlü şikâyet ve itiraza ilişkin başvurularda ve işbu sözleşme ile ilgili çıkabilecek diğer ihtilaflarda her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Hizmet Alan veya Hizmet Veren’in yerleşim yerindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

7.3. Hizmet Alan’ın Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında olmayan bir kişi olması halinde; her türlü şikâyet ve itiraza ilişkin başvurularda ve iş bu sözleşme ile ilgili çıkabilecek diğer ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7.4. Hizmetin satın alınması durumunda Hizmet Alan, işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

İşbu sözleşme …/…/… tarihinde düzenlenmiştir ve Hizmet Alan tarafından onaylandığı anda hüküm ve sonuçlarını doğurur.